Arbetsliv Privatekonomi
Publicerat: 2023-10-18

Spaning

Ungdomar ser dystert på den ekonomiska framtiden

Ungdomar ser dystert på den ekonomiska framtiden

Länsförsäkringar har tagit fram ”Ungdomsindikatorn” som är både en rapport och en övergripande indikator, som läser av de ekonomiska utsikterna bland unga människor mellan 18–24 år. Utsikterna baseras på hur unga ser på privatekonomin, Sveriges ekonomi, arbetsmarknaden samt sparandet.

Under det tredje kvartalet 2023 backade Ungdomsindikatorn med 0,9 enheter till 90,5, där 100 anger ett historiskt normalläge. Störst bidrag till nedgången var att utsikterna om Sveriges totala ekonomi markant försämrades under det tredje kvartalet.

När unga ger sin syn på hur privatekonomin kommer att utvecklas under det kommande året svarar 13 procent att den kommer bli sämre. Det är förvisso en lägre andel än de som tror att privatekonomin kommer att bli bättre (35,5 procent) men andelen är betydligt högre jämfört med hur det brukar vara i termer av det historiska medelvärdet (6,9 procent).

Likartat mönster och trend finns när det kommer till de ungas utsikter om den svenska ekonomin. Under det tredje kvartalet 2023 var det 29,5 procent som trodde att Sveriges ekonomi kommer bli sämre om ett år. Det är en högre andel jämfört med hur det brukar vara i termer av det historiska medelvärdet (20,6 procent). Andelen optimister om den svenska ekonomin var också sämre jämfört med det historiska medelvärdet.

Unga tror att arbetslösheten totalt i Sverige kommer att öka. Den bedömda risken att själv bli arbetslös har också stigit. Under det tredje kvartalet trodde 45 procent av de unga att arbetslösheten i Sverige kommer att öka det närmaste året, jämfört med 12 procent som trodde på det motsatta.

Gällande risken att själv bli arbetslös var det 19 procent som ansåg att risken ökat jämfört med 27 procent som ansåg att risken minskat. I sammanhanget är det en ovanligt stor andel som upplever en ökad risk för att själv bli arbetslös.

Intresset för att spara håller i sig bland unga, även om det finns en tydlig trend om att fler drar ned på sitt sparande.

 

Källa: https://mb.cision.com/Public/152/3851765/b409edf59f00fa01.pdf

 

Bild: Depositphotos