Hälsa / Träning
Publicerat: 2019-03-29

Spaning

Upptäck karies med hjälp av AI

Upptäck karies med hjälp av AI

Folktandvården Stockholm har inlett samarbete med analysföretaget Kairos Future och Folktandvården Västra Götaland för att utveckla en algoritm för att identifiera karies i röntgenbilder med hjälp av artificiell intelligens, AI.
Projektet som stöds av Vinnova går ut på att Folktandvården Stockholm bidrar med ungefär ett års röntgenbilder tagna med hjälp av röntgensensorer samt tillhörande diagnoser, allt material anonymiserat. Tillsammans med Folktandvården Västra Götaland, som bidrar med röntgenbilder tagna med röntgenplatta, och Kairos Future ska en algoritm för att identifiera karies utvecklas.
Initiala tester visar lovande resultat med runt 75 procents korrekt identifiering av karies. Pilotprojekt genomförs i höst och under året ska projektet vara klart. Målet är att ta fram ett stabilt beslutsstöd till våra tandläkare för att förenkla kariesdiagnostik.
 
Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/folktandvarden_stockholms_lan_ab/pressreleases/folktandvaarden-stockholm-satsar-paa-ai-foer-att-identifiera-karies-2851231