Mat / Dryck
Publicerat: 2024-04-02

Spaning

Vändning för försäljning av ekologiska varor?

Vändning för försäljning av ekologiska varor?

Under 2023 ökade det totala försäljningsvärdet för ekologiska livsmedel i Sverige med 0,9 procent. Det visar Ekologiska Årsrapporten. Andelen ekologiskt minskade i alla kanaler utom Systembolaget där den ökade något. Volymen sålda ekologiska livsmedel minskade kraftigt i dagligvaruhandeln, särskilt i början av året. Successivt under 2023 presterade de ekologiska livsmedlen allt bättre relativt de konventionella. Låga merpriser för ekologiska produkter till lantbrukarna ledde till att Sverige tappade en stor andel ekologiskt certifierad jordbruksmark.

Samtidigt har försäljningsutvecklingen förändrats under året. De första kvartalen präglades av en stor nedgång som successivt bromsade in. Under det sista kvartalet 2023 sågs en ökning av försäljningen i flera viktiga kategorier. Flera kampanjer från dagligvaruhandeln och ett större fokus på breda hållbarhetsfrågor kan vara orsaker till ökningen.

 

Källa: https://www.organicsweden.se/rapporter

 

Bild: Depositphotos