Privatekonomi
Publicerat: 2022-09-28

Spaning

Varannan svensk har minskat sin konsumtion

Varannan svensk har minskat sin konsumtion

47 procent av svenskarna har minskat sin konsumtion som en direkt följd av ökade kostnader i vardagen under 2022. Det visar en undersökning som tagits fram av Insight Intelligence tillsammans med e-handeln Matsmart. Resultaten visar att 83 procent anser sig ha en tillräcklig hushållsinkomst för att tillgodose sin familjs behov. Nästan lika många säger sig ha marginaler att klara av höjda vardagskostnader (80 %), men var femte säger sig stå helt utan- eller har små marginaler (19 %) och varannan oroar sig för sin ekonomi (49 %). Resultaten visar på stora demografiska skillnader i såväl oro som beteende. De som i störst utsträckning känner sig oroade och utsatta i samband med ökade vardagskostnader kan beskrivas som en kvinnlig låginkomsttagare mellan 30 och 49 år med barn, boende i norra Sverige.

Undersökningen visar också att:

  • Restaurangbesök är det som flest uppger att de minskat på i samband med ökade priser, följt av kläder och mat.
  • Utöver att minska konsumtionen av varor uppger hälften av studiens respondenter att de gjort andra förändringar för att minska sina kostnader. Uppsägning av olika sorter abonnemang och fler begagnade köp är de vanligaste.
  • Något fler (51 %) anser att lågt pris är viktigare än hållbarhet (46 %). Denna trend förstärks ytterligare när kostnaderna ökar. Hela 82 procent anser att lågt pris blir viktigare då, medan endast åtta procent anser att hållbarhet blir viktigare.

 

Källa: https://news.cision.com/se/insight-intelligence/r/nastan-varannan-svensk-har-minskat-sin-konsumtion-till-foljd-av-okade-priser-och-stigande-inflation,c3634781

 

Bild: Depositphotos