Hälsa / Träning
Publicerat: 2013-04-02

Spaning

Vem tränar egentligen?

Vem tränar egentligen?

Enligt Folkhälsoinstitutets nationella undersökning för 2012 tränar vi inte mer än för 9 år sedan, sett till hela befolkningen. Detta trots att Friskis & Svettis i år har ökat medlemsantalet med 2,4 procent från året innan och antalet träningspass ökat med 9 procent. De privata gymen har en årlig tillväxt på ca 10 procent. De fem största gymen har ökat omsättningen med 80 procent mellan 2006 och 2011.
Mycket tyder alltså på att vi tränar mer och mer. Men det förefaller vara så att träningstrenden inte gäller alla.