Hälsa / Träning Mat / Dryck
Publicerat: 2024-07-04

Spaning

Vi dricker mer sockerfritt, alkoholfritt och funktionsdrycker

Vi dricker mer sockerfritt, alkoholfritt och funktionsdrycker

En ny rapport från Sveriges Bryggerier visar aktuella trender och förändringar inom dryckesförpackningar och konsumtionsmönster för 2023. Rapporten, baserad på försäljningsdata från Delfi Marknadspartner, ger insikter i hur svenskarnas preferenser för olika förpackningstyper och drycker utvecklas.

Rapporten “Totalmarknadsskattning Svensk Dryck 2023” visar att aluminiumburk är den vanligaste dryckesförpackningen i Sverige. Försäljningen av dryck på burk ökade med 3 procent.  Den näst mest populära dryckesförpackningen är PET-flaska som 2023 minskade aningen i volym (-2%) men behåller sin marknadsandel på 40 procent. Engångsglas minskade däremot med 18%, vilket dels tyder på en förändring i kunders och konsumenters preferenser mot mer hållbara alternativ. Dels kan det kopplas till ett skifte mot lågprisprodukter på burk som en effekt av konjunkturen.

Försäljningen av osockrad läsk ökade med 3 procent under 2023, medan sockrad läsk minskade med 5 procent. Den totala försäljningen av läsk var i linje med föregående år (-0,1%). Försäljningen av vatten minskade med 4 procent, vilket framför allt kopplas till den kalla och regniga sommaren 2023. Försäljningen av cider var stabil under 2023, med en total volym som är oförändrad från föregående år. Starkcider visade en positiv trend med en ökning på 2 procent.

Försäljningen av funktionsdrycker fortsätter att öka, med en total tillväxt på 7,5 procent jämfört med föregående år. Energidrycker har den starkaste tillväxten inom denna kategori med en ökning på 8 procent.

Försäljningen av alkoholfri öl ökade med 4 procent under året och närmar sig försäljningen av 2,8 procentig folköl. vilket visar på en fortsatt positiv trend för alkoholfria alternativ. När det gäller starköl ökade försäljningen med 1 procent 2023, medan övriga ölsegment backade i försäljning.

 

Källa: https://sverigesbryggerier.se/statistik/#bryggeristatistik

 

Bild: Sveriges Bryggerier