Arbetsliv Hem / Boende
Publicerat: 2023-06-22

Spaning

Digital näsa för effektivare städning

Digital näsa för effektivare städning

Köpcentrumet Allum är först med att testa en digital näsa på kundtoaletterna. Allum har cirka 5 miljoner besökare årligen. Den digitala näsan som kommer lära sig vad som luktar gott respektive inte så gott. För Allum är det viktigt att kunderna upplever miljön inklusive toaletterna rena, lättillgängliga och fräscha.

Den digitala näsan innebär att en modern sensor vilken mäter flyktiga organiska ämnen, allmänna föroreningar i inomhusluft (VOC*). Det kan vara allt från fisar till allmänt dålig lukt har installerats. Genom att be toalettbesökarna markera på knappar upplevd doft registreras detta och med hjälp av statistik jämförs dofterna som sensorn i den digitala näsan registrerat med hur besökarna markerat på knapparna.

Målet med allt är sedan att koppla ihop den upplevda känslan med de uppmätta värdena för att lära sensorn via AI vad som luktar bra och vad som luktar dåligt. Under sommaren kommer två elever från Chalmers att gå igenom alla mätvärden och sammanställa ett resultat som företaget sedan kan använda på andra platser.

 

Källa: https://news.cision.com/se/steen---strom/r/varldspremiar-pa-digital-nasa-for-effektivare-stadning-pa-kopcentrumet-allum,c3789560

 

Bild: Press Allum