Arbetsliv
Publicerat: 2021-02-03

Spaning

Vobbandet ökar bland tjänstemän

Vobbandet ökar bland tjänstemän

Statistik från Försäkringskassan visar att antalet uttagna vabbdagar ökade med 24 procent under år 2020. Samtidigt ökar även fenomenet vobba – att jobba medan man vårdar sjukt barn – framförallt bland privatanställda tjänstemän som jobbat hemma under coronapandemin. Nästan fyra av tio svarar i en ny undersökning från Unionen att hemarbetet under coronapandemin har medfört att de vobbar istället för att vabba mer än tidigare. Bland kvinnliga tjänstemän är fenomenet ännu vanligare, nästan hälften svara att de vobbat i större utsträckning än vad de brukar göra.
Den främsta anledningen till att tjänstemän väljer att vobba istället för att vabba är att det saknas rutiner för hur oplanerad korttidsfrånvaro ska hanteras på arbetsplatsen. En fjärdedel av de privatanställda tjänstemännen med barn mellan 0 och 11 år svarar att de ibland inte kan vabba för att de behöver jobba. Nära två av tre uppger att de inte har någon att lämna över sina arbetsuppgifter till. Drygt en tredjedel uppger att arbetsgivaren saknar tydliga rutiner för vem som svarar på mejl och telefonsamtal när de måste vara hemma med sjukt barn.
 
Källa: https://via.tt.se/pressmeddelande/hemarbete-okar-vobbandet-bland-tjansteman?publisherId=20109&releaseId=3292263
 
Bild: Depositphoto