Shopping
Publicerat: 2011-11-30

Spaning

Watch2Pay – plånboken på armen

Watch2Pay – plånboken på armen

Kontaktlösa betalningar har ännu inte slagit igenom på bred front. Fortfarande konkurrerar många aktörer med olika lösningar (system och hårdvara) för att försöka säkra en plats hos konsumenterna. Kortföretaget MasterCard är av naturliga skäl en av de aktivaste aktörerna på området. Nu senast har man inlett ett samarbete med klocktillverkaren Laks om en klocka som man kan betala med. Inbyggt i klockan finns MasterCardss system för kontaktlösa betalningar, PayPass. Initialt fungerar klockan som betalningsmetod i 70 000 butiker i Storbritannien. Klockan har en kreditgräns på 15 pund per köp.