Arbetsliv Hälsa / Träning
Publicerat: 2023-11-21

Spaning

5 av 10 äldre känner sig diskriminerade på arbetsmarknaden

5 av 10 äldre känner sig diskriminerade på arbetsmarknaden

Enligt en genomförd undersökning Länsförsäkringar genomfört är det få som vill jobba de där extra åren. Resultatet visar att man vill njuta av livet efter 65 eller att man rent fysiskt inte orkar arbeta längre. Men även ålderismen på våra arbetsplatser påverkar lusten att arbeta vidare. Det är heller inte självklart att de som vill arbeta efter 65 års ålder har möjlighet att göra det. Länsförsäkringars undersökning visar att över hälften (56 %) av de tillfrågade anser att det råder en diskriminering av äldre på arbetsmarknaden.

Källa: https://news.cision.com/se/lansforsakringar/r/undersokning--ledighet-lockar-mer-an-jobbet,c3870741

 

Bild: Depositphotos