Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2020-06-22

Spaning

54% av svenskarna planerar att byta bransch eller yrke

54% av svenskarna planerar att byta bransch eller yrke

Jobbsajten CareerBuilder har tillsammans med Poolia tagit reda på hur svenskarnas karriär och jobbsökande ser ur. Undersökningen visar att det finns en utbredd osäkerhet kring sysselsättningen. På frågan ”Hur trygg känner du dig med din nuvarande anställning” svarade 54% att de inte alls kände sig trygga. Endast 10% uppgav att de kände sig väldigt trygga. Däremot tycker arbetstagarna överlag att deras arbetsgivare har hanterat covid-19 situationen väl. 36% tycker att deras arbetsgivare hanterat situationen bra eller väldigt bra i förhållande till dem som anställda med information, stöttning och andra åtgärder.
Undersökningen visar bland annat att svenskarna tar tillvara på att arbetstiden i många fall har minskat. 25% har börjat engagera sig ideellt sedan covid-19 utbrottet och 37% funderar på att, eller har redan, börjat gigga. Dessutom är det hela 58% som gör något för att kompetensutveckla sig vilket säkert är kopplat till att det är många som vill göra något annorlunda framöver.
Hela 54% uppger att de vill byta bransch, yrke eller bådadera. Arbetare och yngre är mer benägna att sadla om än tjänstemän och äldre. Över 50% av de som kompetensutvecklar sig lär sig något helt nytt utanför sitt yrkesområde och 32% överväger att påbörja en längre utbildning (minst 1 termin) det kommande året. Sammantaget säger 76% att de aktivt söker jobb och bland dem som inte söker jobb uppger 40% att de är öppna för kontakt från rekryterare. Endast 19% avstår från att söka jobb för att de tror att det är tryggare att vara kvar hos sin befintliga arbetsgivare.
 
Läs mer: https://rekrytering.careerbuilder.se/2020/06/15/stor-undersokning-om-karriar-jobbsokande-och-covid-19/
Bild: Depositphoto