Utbildning
Publicerat: 2023-10-31

Spaning

AI-driven studieplansgenerator

AI-driven studieplansgenerator

Studieförbundet NBV har utvecklat Studieplansgeneratorn. Med hjälp av AI kan studiecirkelsdeltagare skapa sina egna studieplaner genom att svara på några enkla frågor. Studieplansgeneratorn är en del av Folkbildningslabbet, NBVs koncept för att utforska och utveckla folkbildningen med nya digitala metoder. En studieplan används i studiecirklar så att gruppen får en gemensam plan för sin lärandeprocess.I studieplanen bestämmer gruppen upplägget för studiecirkeln och enas kring hur de ska strukturera sin studiecirkel, utifrån behov och intressen. I Studieplansgeneratorn får deltagarna svara på frågor om ämne, syfte och mål - vilket sedan ligger till grund för ett förslag på arbetssätt och struktur. Tekniken som använts är ChatGPT som är en AI-språkmodell utvecklad av OpenAi.

 

Källa: https://www.nbv.se/aistudieplan

 

Bild: NBV