Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2014-09-25

Spaning

oroväckande siffor om lärarnas behörigheter

oroväckande siffor om lärarnas behörigheter

Idag presenterade Skolverket statistik över lärarnas behörighet i grundskolan och gymnasiet. I en tidigare spaning uppmärksammades " Skolans dag" - som fokuserade på att belysa skolans utveckling genom seminarier över hela Sverige.
I Skolverkets rapport påvisas att hela 48 % av lärarna på gymnasiet saknar ämnesbehörighet i det ämne de undervisar i. På grundskolan är motsvarande siffra cirka en tredjedel. Det konstateras också att 40 % av de nyligen legitimerade lärarna inte jobbar inom skolsektorn (!). Med andra ord ganska katastrofala siffor. Skolverket framhåller i sin rapport att huvudmännen dvs främst kommunerna- måste ta tag i kompetensförsörjningsfrågorna , finna nya vägar in till läraryrket samt att givetvis höja lärarens status och lön . Det är även fortsatt lågt söktryck på landets lärarutbildningar samtidigt som stora pensionsavgångar väntas framöver.
Lösningar?!
Skolverkets generealdirektör Anna Ekström nämner att de nya karriärstegen : förstelärare och lektorer medför att lönerna ökar och skapar en karriärtrappa. Sedan är ju frågan kring huvudmannaskap.
Med tanke på ojämlikheten mellan kommunerna och bristande lokala resurser till skolan känns det naturligt att staten skulle ta över detta huvudansvar, som jag ser det. Klart är att något radikalt måste göras för att vända den negativa trenden.
Läs mer:
http://www.skolverket.se/press/pressmeddelanden/2014/manga-obehoriga-larare-i-skolan-1.223857