Mat / Dryck Teknik / Prylar
Publicerat: 2019-04-08

Spaning

AI för att bevattna jordbruket

AI för att bevattna jordbruket
Trots Sveriges goda vattenresurser så skulle vi kunna drabbas av en torka som innebär att 50% av jordbruksproduktionen minskar. Forskning från Mälardalens högskola tillsammans med NASA, SMHI och University of Maryland har tagit fram ett program för att hantera torka ur ett energiperspektiv. Då det krävs enorma vattenresurser för jordbruket har dem konstruerat ett program som med hjälp av Artificiell intelligens som i realtid med hjälp av algoritmer och väderdata från SMHI kan tolka väder och värme för att anpassa bevattningen så att den blir så effektiv som möjligt och därmed minska övervattning såväl ta tillvara naturligt regn.

Läs mer:  https://www.forskning.se/2019/04/04/ny-torka-kan-halvera-jordbruksproduktionen-i-sverige/