AI mindre främmande i storstan

Insight Intelligence har undersökt svenskarnas inställning till artificiell intelligens och resultatet presenteras i rapporten Svenska folket och AI. Rapporten visar att fortfarande anser en majoritet (62%) av svenskarna att de har liten eller ingen kunskap om AI. Trots detta har den upplevda kunskapen om AI ökat med 10 procent sedan förra årets mätning.

Enligt rapporten verkar förhållandet till AI vara något av en storstadsfråga. Generellt sett är storstadsbor mer positiva till AI och boende i Stockholm och Göteborg uppger i större utsträckning att de har kunskap om området. En högre upplevd kunskap korrelerar också med högre utbildningsnivå och högre månadslön.

Källa: https://www.insightintelligence.se/wp-content/uploads/2019/11/svenskarFolketOchAI2019_Web_1-8A.pdf

Bild: Depositphotos.