Arbetsliv Hälsa / Träning
Publicerat: 2020-02-14

Spaning

AI-stöd för medicinska vårdbedömningar på 112

AI-stöd för medicinska vårdbedömningar på 112

​SOS Alarm har tagit fram ett nytt medicinskt beslutsstöd som är bättre anpassat för företagets uppdrag inom svensk hälso- och sjukvård. Det nya beslutsstödet ger den operativa personalen bättre förutsättningar att inhämta information och dra slutsatser i vårdintervjun på nödnumret 112. Nu inleds ett samarbete med det danska företaget Corti som är ledande inom artificiell intelligens (AI) och maskininlärning.
SOS Alarms ambition med det nya beslutstödet är att förbättra precisionen i medicinska bedömningar och därmed patientsäkerheten. Ett av de första stegen i utvecklingen handlar om att snabbare upptäcka hjärtstopp med hjälp av ljudbilder, nyckelord och symptom. I Köpenhamn testades 106 600 nödsamtal. Med hjälp av AI bedömde operatörerna hjärtstopp med 84 procentig korrekthet. Motsvarande siffra utan stöd var 72 procent.
Ett annat syfte med den nya tekniken är att effektivisera hanteringen av larmsamtalen så att det frigörs tid att hjälpa fler nödställda. Beslutsstödet kommer också ge förutsättningar för regionerna att optimera nyttjandet sina prehospitala resurser, såsom ambulanser.
Det nya beslutsstödet utgår ifrån Corti Triage System som är ett system för akutmedicinsk bedömning. Systemet används bland annat i Seattle. Det medicinska innehållet har SOS Alarm tagit fram genom analys av larmsamtal och insamlad erfarenhet samt den forskning som finns på området. Sverige blir först i världen att implementera systemet på nationsövergripande nivå.
 
Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/sos_alarm_sverige_ab/pressreleases/snart-infoers-ai-stoed-foer-medicinska-vaardbedoemningar-paa-112-2971096
 
Bild: Depositphoto