Utbildning Värderingar
Publicerat: 2019-03-13

Spaning

Alger blir biobränsle

Alger blir biobränsle

Forskare vid Umeå universitet på kemiska institutionen har kommit fram till att alger kan användas som biobränsle. Gröna mikroalger är fotosyntetiska vattenorganismer som med hjälp av solljus och några andra näringsämnen omvandlar koldioxid till energi och biomassa. Algbiomassa anses vara ett bra utgångsmaterial för produktion av olika biobränslen eftersom dessa mikroorganismer naturligt kan bilda och lagra stora mängder lipider som kan omvandlas till biodiesel. Dessutom kan kväve och fosfor som finns i kommunalt avloppsvatten återvinnas för att göda mikroalger, vilket innebär att biomassaproduktion och avloppsrening kan ske i samma process. Denna slutsats kan innebära nya sätt att producera hållbar energi som går att använda i som drivmedel.
Läs mer: https://www.forskning.se/2019/03/12/svenska-mikroalger-producerar-biobransle-medan-de-renar-vatten/