Kultur / Fritid Värderingar
Publicerat: 2023-10-17

Spaning

Alla djurhelgons dag

Alla djurhelgons dag

Den 4 oktober lanserade Fonus ett nytt initiativ, Alla djurhelgons dag, till minne av alla de husdjur som vi sörjer och anordnar även en ljusceremoni där man tillsammans kan tända ljus för att minnas och hedra. En ny Novus-undersökning från Fonus visar att åtta av tio svenskar (79 procent) någon gång har förlorat ett husdjur. Varannan djurägare (52 procent) upplevde att sorgen var större än de förväntat sig och fler än fyra av tio (43 procent) menar att sorgen går att jämföra med när en nära anhörig går bort. Trots att husdjur ses som en familjemedlem är det många som upplever att omgivningen inte förstår sorgen, både bland vänner och familj (15 procent) samt kollegor och arbetsgivare (18 procent).

 

Källa: https://www.mynewsdesk.com/se/fonus/pressreleases/fonus-lanserar-alla-djurhelgons-dag-och-anordnar-ljustaendning-till-minne-av-alla-djurvaenner-3275443

 

Bild: Fonus Press