Hem / Boende
Publicerat: 2023-08-07

Spaning

Allt fler flerbostadshus är uppkopplade

Allt fler flerbostadshus är uppkopplade

Tele2 har tillsammans med Demoskop genomfört en undersökning om digitala uppkopplingar i flerbostadshus. 70 procent av flerbostadshusen har idag digitala funktioner, men det finns en viss osäkerhet kring om dessa är säkra.  I dagens uppkopplade flerbostadshus är digitala lås (32%) och bokningssystem (33%) de vanligaste digitala tjänsterna. Undersökningen visar att 1 av 6 känner i hög grad osäkerhet att använda de uppkopplade funktionerna i sin fastighet och totalt närmare 2 av 3 (62%) känner någon grad av osäkerhet. För 45% av den senare gruppen bottnar osäkerheten i risken för dataintrång.

Det man oroar sig mest för är påverkan på sina uppkopplade enheter i sitt hem, att bli övervakad, filmad eller avlyssnad i hemmet och att privata bilder, filmer och annat innehåll som rör privatlivet kommer i orätta händer Studien visar även att det finns en stor förväntan bland svenskarna att det ska finnas många olika digitala funktioner i en modern fastighet, som underlättar vardagslivet.  Varannan boende förväntar sig idag smarta funktioner för elbilsladdning eller för att styra inomhusvärmen. För en tydlig majoritet – 6 av 10 – kan trygga digitala uppkopplingar till och med påverka valet av ett framtida boende.

 

Källa: https://news.cision.com/se/tele2-sverige-ab/r/tele2-och-demoskop-slapper-undersokning-om-uppkopplade-fastigheter---nastan-halften-av-svenskarna-or,c3790518

 

Bild: Depositphotos