Hälsa / Träning
Publicerat: 2022-09-23

Spaning

Allt fler känner kroppshets

Allt fler känner kroppshets

Mer än var fjärde svensk uppger att samhällets kroppsideal påverkar deras relation till träning negativt. Unga drabbas i högre grad än äldre och kvinnor i högre grad än män. Och situationen har blivit värre under de senaste åren. Det visar en ny undersökning som Sifo Kantar gjort på uppdrag av Friskis&Svettis Stockholm. Friskis utmanar nu träningsnormerna med initiativet #nollkroppshets.  Undersökningen visar bland annat att tre av tio unga, 29 procent, upplever prestationshets kopplat till träning.

Resultat från undersökningen:

Allt fler påverkas negativt av kroppsidealen. Mer än var fjärde svensk, 27 procent, påverkas negativt av samhällets, medias och träningsvärldens kroppsideal. Motsvarande siffra 2018 var 22 procent.

Unga påverkas mer än äldre. 44 procent i åldersgruppen 18-29 år påverkas negativt av kroppsidealen, jämfört med 37 procent fyra år tidigare. Och 35 procent i åldersgruppen 30-49 är nu drabbade, jämfört med 26 procent år 2018.

Kvinnor drabbas hårdare än män. Mer än var tredje kvinna, 36 procent, påverkas negativt av kroppsidealen. 2018 var den siffran 31 procent.

Män som grupp ökar mest. År 2018 påverkades drygt en av tio män (12 procent) negativt av kroppsidealen. År 2020 har den siffran ökat till nästan två av tio män (19 procent).

Fler upplever prestationshets. En av åtta, 14 procent, upplever prestationshets från omgivningen kopplat till träning. 2018 låg siffran något lägre, 13 procent. Unga drabbas hårdast: I åldersgruppen 18-29 upplever tre av tio, 29 procent, prestationshets. Det ska jämföras med 25 procent år 2018.

Nästan två av tre svenskar, 63 procent, tycker om att träna. Här utmärker sig stockholmarna med 68 procent mot 61 procent i övriga landet.

Mer än var tredje svensk, 36 procent, gillar inte att träna. De vanligaste orsakerna är brist på motivation, 51 procent, och att träning upplevs som tråkigt/jobbigt, 48 procent. Men bland dem som inte gillar träning känner 18 procent att de inte passar in i träningsmiljön, 10 procent att de känner sig tvingade att prestera och 9 procent att de blir stressade. Stockholmare svarar i högre grad än övriga svenskar att de inte känner att de passar in i träningsmiljön, 29 procent, samt att de känner sig tvingade att prestera, 19 procent.

Det som motiverar flest att träna är fysisk hälsa, 90 procent, och mental hälsa, 59 procent. 22 procent tränar för att se bra ut, 6 procent för idrottslig prestation.

Tre av fyra, 75 procent, uppger att de tränar en gång i veckan eller mer.

Nästan två av tre, 63 procent, skulle vilja träna mer än de gör. Särskilt många i åldern 30-49 skulle vilja träna mer. Nästan hälften, 47 procent, anger brist på tid som skäl till att de inte tränar så mycket som de vill.

 

Källa: https://news.cision.com/se/if-friskis---svettis-stockholm/r/ny-sifoundersokning-visar--allt-fler-svenskar-kanner-kroppshets,c3633585

 

Bild: press friskis