Värderingar
Publicerat: 2023-07-05

Spaning

Allt fler uppgivna över klimatutvecklingen

Allt fler uppgivna över klimatutvecklingen

Undersökningen ”Svenskar och Hållbarhet” visar att andelen som är hoppfulla inför klimatutvecklingen har minskat sedan 2019, parallellt med att andelen som känner sig uppgivna har ökat. Undersökningen har gjorts av Insight Intelligence tillsammans med Elgiganten och Öresundskraft. Andelen som svarar att de skulle vilja leva mer hållbart än vad de gör idag har också minskat, med fem procentenheter under samma period. Även andelen som är villiga att betala mer pengar för hållbara produkter och tjänster minskar. Åtta av tio anser att det finns stora klimatproblem (80 %) och drygt sex av tio svarar att de i stor utsträckning lever och agerar hållbart idag (62 %).

Undersökningen visar också att:

  • Nästan varannan svensk säger sig vilja köpa eller investera i solceller (48 %).
  • Priset är det som främst hindrar oss från att reparera saker.
  • Andelen som tycker att livsmedelsbranschen arbetar mest hållbart har halverats de senaste åren.

 

Källa: https://news.cision.com/se/insight-intelligence/r/fler-svenskar-kanner-sig-uppgivna-infor-klimatutvecklingen,c3791444

 

Bild: Depositphotos