Värderingar
Publicerat: 2024-04-25

Spaning

Amnesty ser en negativ utveckling för mänskliga rättigheter

Amnesty ser en negativ utveckling för mänskliga rättigheter

Amnesty International menar i sin årsrapport om situationen för mänskliga rättigheter 2023 i Sverige att utvecklingen på flera områden går bakåt. I rapporten uppger man att flera av Sveriges grundläggande rättigheter under 2023 har mötts av motgångar genom nya lagar och regeringsinitiativ. Amnesty lyfter fram exempel som att; klimataktivister som använder civil olydnad för att fredligt demonstrera, har utsatts för hårda brottsanklagelser och sanktioner. Det finns ett stort samlat tryck på samiska traditionella marker och det skydd som ges är otillräckligt. Flera lagförslag innebar rättighetsinskränkningar för flyktingar, migranter och personer som rasifieras och ger utrymme för strukturell rasism. Det är några av punkterna om Sverige som Amnesty International lyfter i sin årsrapport om situationen för mänskliga rättigheter 2023. Organisationen ser även negativt på den generella utvecklingen globalt.

 

Källa: https://www.amnesty.se/aktuellt/sverige-manskliga-rattigheter-arsrapport-2023/

 

Bild: Depositphotos