Arbetsliv
Publicerat: 2022-06-17

Spaning

Anställda ställer krav på full flexibilitet

Anställda ställer krav på full flexibilitet

Efter pandemin behöver arbetsgivare skapa ändamålsenliga och attraktiva kontor som möter medarbetarnas behov. Om inga kontorsförbättringar sker överväger 36 % att byta arbetsgivare. Siffran är hela 47 % i gruppen 18 till 30 år. Tre av fem företag planerar just nu strukturella anpassningar för att möta nya krav. Det visar en ny undersökning som Coor låtit göra bland 1 300 beslutsfattare och medarbetare i Norden.
 
Källa: https://www.coor.se/framtidensarbetsplats
 
Bild: Press Coor