Arbetsliv Värderingar
Publicerat: 2015-09-02

Spaning

Volontärarbete populärt

Volontärarbete populärt

2 av 3 skulle kunna tänka sig att engagera sig frivilligt för att hjälpa andra människor enligt en NOVUS-undersökning som genomförts på uppdrag av Röda Korset. Var tionde uppger att de faktiskt är engagerade frivilligt någon gång i veckan för att hjälpa andra människor. Vanligaste anledningarna till att man inte engagerar sig är att det tar för mycket tid och att man prioriterar annat.
Läs mer här: http://www.mynewsdesk.com/se/rodakorset/pressreleases/2-av-3-kan-taenka-sig-att-bli-volontaer-foer-att-hjaelpa-andra-maenniskor-1211062