Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2020-05-21

Spaning

Digitaliseringen ökar kompetenskraven

Digitaliseringen ökar kompetenskraven

Digitaliseringens effekter har undersökts i två olika projekt. I undersökningen Digitalisaatio kaikkien kaveriksi (”Digitaliseringen som allas vän”) reder man ut skillnader i löntagarnas användning av digitala verktyg och deras kompetens i Finland. I den nordiska undersökningen Työn tulevaisuus (”Arbetets framtid”) har man däremot jämfört förändringar i yrkesstrukturen i Finland, Sverige, Norge och Danmark.
Nästan alla tjänstemän använder något slags digitalt verktyg i sitt arbete. Däremot använder drygt en femtedel av personerna i arbetstagarställning fortfarande inte digitala verktyg i sitt arbete. Användningen är lägre bland yngre (15–24-åringar) och äldre (över 55-åringar) arbetstagare. Typiska yrkesgrupper där man inte ännu använder digitala verktyg i arbetet är byggnadsarbetare, industrins processarbetare samt städare, hemhjälpare och assisterande köks- och restaurangbiträden.
Som användare av digitala verktyg delas löntagarna upp i grupper som tydligt skiljer sig från varandra. De som använder digitala verktyg mest intensivt i sitt arbete är vanligtvis högt utbildade, de har bra digitala kunskaper och de upplever att användningen har ökat deras möjligheter till kreativitet. Många speciellt medelålders arbetstagare upplever emellertid att den teknologiska förändringen sätter stor press på kompetensen och att problem i systemen ofta gör arbetet långsamt.
Många som använder digitala verktyg mer rutinmässigt har en utbildning på andra stadiet eller grundskolestadiet och de använder ofta bara en eller två applikationer. De ser den digitala teknologins inverkan i sitt arbete i mindre utsträckning än andra och upplever att de får tillräckligt med stöd i användningen av datasystemen.
En tredje tydligt framträdande grupp använder digitala verktyg ganska mycket i sitt arbete, men de upplever inte att deras kompetens är bra. De är oroade över att lära sig digital kompetens och upplever att deras bristande kompetens gör arbetet långsamt. I gruppen finns löntagare med olika bakgrund, vars tydligaste gemensamma nämnare är hög ålder. De upplever att digital teknik har gjort arbetet mer belastande.
De senaste åren har man pratat om polariseringen av yrkesstrukturen som orsakats av digitaliseringen, där antalet yrken som kräver hög och låg kompetens ökar och yrken som kräver medelhög kompetens minskar.
I det nordiska projektet hittades inga tecken på polarisering av yrkesstrukturen åren 2002–16. Antalet yrken som kräver hög kompetens ökade påtagligt, medan yrken som kräver låg kompetens minskade mest. Så är det speciellt i Finland, Sverige och Norge. I Danmark fanns det däremot bevis på polarisering.
 
Källa: https://news.cision.com/se/tyoterveyslaitos/r/undersokning--digitaliseringen-okar-kompetenskraven-och-hotar-att-skapa-digitala-klyftor,c3115122
 
Bild: Press Arbetshälsoinstitutet