Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2024-06-03

Spaning

Behovet av AI-kompetens ökar

Behovet av AI-kompetens ökar

Behovet av AI-kompetens har ökat markant under de senaste åren enligt en ny global studie av en halv miljard jobbannonser, som har tagits fram av PwC. Undersökningen visar att andelen svenska jobb som kräver AI-relaterad kompetens har ökat markant under de senaste fem åren. Som jämförelse återfanns omkring 4 000 jobb inom den här kategorin under 2018. Förra året var motsvarande siffra 21 000.

Rapporten visar också på tydliga fördelar för såväl individer som företag. De jobb som kräver AI-kompetens kan nämligen ge upp till 25 procent högre lön än genomsnittet på vissa marknader. Inom de sektorer som är mest AI-mogna, visar det sig även att verksamheterna hade en fem gånger högre produktivitetsökning än genomsnittet.

Samtidigt som AI ger möjligheter så innebär omställningen även utmaningar. Enligt den aktuella kartläggningen förändras kraven på kompetensutveckling i betydligt snabbare takt inom arbeten med en tydlig exponering mot AI. I PwC:s senaste globala vd-undersökning, CEO Survey, uppger till exempel hela 69 procent av företagsledare att AI kommer kräva att medarbetare kompetensutvecklar sig under den närmaste tiden.

Studien har även tittat närmare på jobbens koppling till AI – alltså i vilken grad som AI-teknologi bedöms ha en hög potential att bidra till att underlätta arbetsuppgifter. Här visar de globala resultaten att det finns ett stort behov av AI inom 30 procent av jobben. I Sverige är andelen ännu högre (38 procent), delvis för att Sverige har en stor tjänstesektor där AI anses ha särskilt stor potential. Därmed placerar sig Sverige på en andraplats i PwC:s kartläggning, klart före länder som USA (32 procent) och Tyskland (31 procent).

 

Källa: https://www.pwc.com/gx/en/issues/artificial-intelligence/ai-jobs-barometer.html

 

Bild: Depositphotos