Shopping
Publicerat: 2023-01-26

Spaning

Betydande minskning för e-handeln

Betydande minskning för e-handeln

Svensk Handels E-handelsindikator för december månad visar att e-handelns omsättning, mätt i svenska konsumenters e-handel från enbart svenska aktörer, sjönk med 3 procent jämfört med samma månad föregående år. Sett över hela julhandelsperioden november-december höll e-handeln nästan jämna steg med fjolåret sett till omsättning i löpande priser. Bakom dessa siffror döljer sig dock en betydande minskning i volymförsäljning. Trots ökade priser har handeln svårt att kompensera sig för inköpspriserna, som ökat ännu mer, i kombination med bland annat ökade energikostnader.

För helåret 2022 blev utvecklingen dyster. Omsättningen i e-handeln minskade med 9 procent i Sverige och med 12 procent om e-handeln från utlandet också inkluderas. E-handelsindikatorn mäts i löpande priser men sett till prisökningarna på detaljhandelsvaror i storleksordningen 4-5 till 10-11 procent beroende på varukategori dras slutsatsen att volymförsäljningstappet blev betydligt större än så.

 

Källa:  www.svenskhandel.se/rapporter/e-handelsindikatorn/

 

Bild: Press Svensk Handel