Arbetsliv
Publicerat: 2012-04-11

Spaning

Bring Your Own Device

Bring Your Own Device

På arbetsplatser världen över har det blivit allt vanligare att arbetstagaren använder sin privata mobiltelefon, surfplatta eller laptop, snarare än de produkter som arbetsgivaren erbjuder. Utvecklingen brukar kallas Bring Your Own Device (BYOD).
Enligt IBM har idag 120 000 personer tillgång till företagets interna nätverk, via sina mobiltelefoner. 40 000 av dessa använder egna devices, medan resterande, 80 000 anställda använder egna produkter.
Om trenden håller i sig kommer vi sannolikt att inom en snar framtid få se en utveckling v olika säkerhetslösningar för hur t.ex. känslig information ska hanteras i de anställdas privata mobila enheter.