Svenskarna tror att AI förändrar arbetsmarknaden

Svenskarna tror att AI förändrar arbetsmarknaden

En ny undersökning, genomförd av YouGov på uppdrag av Tieto, visar att många svenskar inte är beredda att skriva under på att AI tar över helt. 1000 svenskar har tillfrågats om utvecklingen inom AI och dess påverkan på samhället. Där framgår att 75 procent av svenskarna tror att AI och robotar i någon grad kommer att göra det svårare att få jobb i framtiden, men bara 4 procent är helt övertygade om att deras nuvarande jobb kommer att ersättas av en AI. 44 procent tror inte alls att deras jobb kommer att påverkas.

Föga förvånande ansåg de flesta, 63 procent, att industri och tillverkning i hög grad eller i mycket hög grad kommer att tas över av robotar och AI under de närmaste tio åren. Även tjänster inom kundsupport, post- och leverans, bokföring och banksektorn väntas genomgå liknande utveckling.

Däremot verkar den absoluta majoriteten inte tro att tjänster inom hälso- och sjukvård kommer att påverkas i lika stor utsträckning. Endast en av sju, 15 procent, menar att området i hög eller mycket hög grad kommer att tas över av robotar och AI. Uppfattningen går tvärsemot bedömningen från många experter, som ser hälso- och sjukvårdssektorn som ett av de områden där utvecklingen kommer att gå allra snabbast, med stor inverkan på såväl vårdkvalitet som kostnadseffektivitet.

Läs mer här: https://www.tieto.se/nyheter/svenskarnas-syn-pa-ai-dessa-omraden-tas-over-av-robotar