Arbetsliv
Publicerat: 2015-03-17

Spaning

Comeback för eget rum?

Comeback för eget rum?

Senaste upplagan av undersökningen Manpower Work Life visar att det råder ett stort missnöje på svenska arbetsplatser inte är speciellt nöjda med att sitta i kontorslandskap. Undersökningen visar att de flesta svenskar, 52 procent, föredrar att arbeta på kontoret i eget rum. Näst vanligast, 16 procent, är att man vill arbeta i ett större rum på kontoret med två till sex arbetsplatser. Det tredje mest populära alternativet, 12 procent, är att jobba från ett hemmakontor. Bara sju procent svarar att de helst vill arbeta i ett öppet kontorslandskap.
Dock verkar fortfarande inte alternativet att istället jobba hemifrån ha slagit igenom på bred front än. Av dem som kan arbeta på distans lägger den största gruppen, 41 procent, bara en till fem timmar på hemmajobb en genomsnittlig vecka. En förklaring till det förhållandevis låga intresset för distansarbete uppges vara att många är osäkra på vilken inställning deras arbetsgivare har.
Läs mer här: http://www.mynewsdesk.com/se/manpower/pressreleases/ny-work-life-undersoekning-svenskarna-saeger-nej-till-oeppna-landskap-1130732