Hälsa / Träning Resa
Publicerat: 2020-09-24

Spaning

Cykel-försäljningen har ökat med cirka 30 procent på ett år

Cykel-försäljningen har ökat med cirka 30 procent på ett år

Cykelförsäljningen till konsument har ökat med cirka 30 procent under cykelåret 2019/2020 jämfört med 2018/2019. Det visar ny statistik från Cykelbranschen. Bakom den kraftigt ökande försäljningen ligger, enligt Cykelbranschen, inte bara förändrade resvanor till följd av coronapandemin. Det handlar också om ett ökat intresse för att cykla generellt som har pågått under de senaste åren. Särskilt ökar intresset för att cykla med elcykel och att cykla moutainbike, MTB.  Mellan 2016 och 2019 ökade cyklingen i Sverige under en genomsnittlig dag med över 20 procent. Samtidigt gör varje cyklist fler cykelresor och varje cykelresa blir allt längre. Elcykeln har bidragit till detta och försäljningen av elcyklar fortsätter att öka.
 
Källa: https://svenskcykling.se/2020/09/24/cykelforsaljningen-till-konsument-har-okat-med-cirka-30-procent-pa-ett-ar/
 
Bild: Press Svensk Cykling