Hälsa / Träning Kultur / Fritid Media
Publicerat: 2024-05-02

Spaning

De flesta upplever sociala medier som generellt positiva

De flesta upplever sociala medier som generellt positiva

Användningen av sociala medier är utbredd 2024. En undersökning från YouGov visar att en majoritet av de tillfrågade i undersökningen på 48 marknader uppger att de är medlemmar i minst en social medieplattform (dvs. användare av sociala medier). Om man tittar på enskilda marknader är det flera regioner som sticker ut för sin exceptionellt höga andel medlemskap i sociala medier. I Sydostasien uppger till exempel nästan alla svarande i Indonesien (98 %), Thailand (96 %), Hongkong (96 %) och Taiwan (96 %) att de använder sociala medier. Liknande höga siffror återfanns i Sydafrika (96 %), Förenade Arabemiraten (96 %) och Egypten (94 %).

I västerländska ekonomier är användningen av sociala medier också utbredd. YouGov Global Profiles visar att en majoritet av de tillfrågade i länder som Australien (91 %), Kanada (88 %), USA (86 %) och Storbritannien (85 %) använder sociala medier. Det finns några marknader som visar lägre men fortfarande betydande användning av sociala medier. Till exempel har Japan (64 %) och Tyskland (77 %) båda lägre nivåer av medlemskap i sociala medier jämfört med andra marknader.

Här är några viktiga resultat om hur användarna känner för att använda sociala medier:

  1. Sociala mediers positiva inverkan: Med två till en är globala användare av sociala medier mer benägna att hålla med än att inte hålla med om att sociala medier har förändrat deras liv till det bättre (40 % jämfört med 20 %). Denna känsla tenderar att vara mer utbredd i utvecklingsregioner där sociala medier kan ha underlättat kommunikation och tillgång till information.
  2. Urholkning av sociala interaktioner: När det gäller interpersonella interaktioner är det nästan fyra gånger så sannolikt att användare av sociala medier håller med om att sociala medier förändrar hur människor interagerar med varandra till det sämre (53 % jämfört med 14 %).
  3. Kuratering av "jaget" online: Våra data visar ett starkt fokus på självpresentation på sociala medier. Nästan hälften (47 %) av globala användare av sociala medier globalt säger att de verkligen bryr sig om hur de presenterar sig själva på sociala medier, vilket tyder på att de investerar tid och ansträngning i att skapa sin onlineimage och lyfta fram vikten av social validering i den digitala tidsåldern.
  4. Scrolla oftare: Människors vanor på sociala medier fortsätter bara att utvecklas. Nästan hälften (48 %) av användarna av sociala medier håller med om att de har spenderat mer tid på sociala medier jämfört med för ett år sedan.

 

Källa: https://business.yougov.com/content/49118-4-ways-people-think-social-media-affects-their-lives-2024

 

Bild: Depositphotos