Resa
Publicerat: 2013-09-05

Spaning

DHL crowdsourcar utkörning

DHL crowdsourcar utkörning

Transportföretaget DHL lanserar logistikpoolen Myways. Myways är en leveranstjänst som bygger på att privatpersoner registrerar sig via en speciell mobilapp för att köra ut paket till e-handelskunder som inte själva har tid att gå till ett utlämningsställe för att hämta sina paket. Stockholm blir nu först i världen med att testa tjänsten. Redan under sommaren testades tjänsten av den ehandelsbolaget Add nature. 100 paket levererades av privatpersoner under de sex veckor som försöket pågick. Ersättningen för att leverera paket ligger mellan 30 och 150 kronor, och ersättningsnivån sätts av mottagaren, som själv bestämmer hur mycket det är värt att slippa gå ärendet själv. Enligt DHLs Sverige-vd Peter Hesslin lanseras i Stockholm eftersom Sverige är en bra testmarknad för nya idéer. Han anser att tjänsten så småningom borde kunna bli användbar också i glesbygd, och att den på sikt kan bli ett världsomspännande koncept.
Läs mer på: https://www.myways.com/