Arbetsliv
Publicerat: 2020-04-01

Spaning

Digital assistent för professionellt bruk

Digital assistent för professionellt bruk

Produktutvecklingsföretaget Semcon har med hjälp av artificiell intelligens utvecklat en virtuell assistent för professionellt bruk: SIA (Semcon Intelligent Assistant). SIA kan resonera och föra dialog med frågeställaren för att se till att svaret blir korrekt. Lösningen har utvecklats i ett kundprojekt och möjliggjorts tack vare Semcons mix av olika kompetenser inom produktinformation och AI. Med hjälp av en så kallad ”dataminer” som hela tiden letar efter den senaste informationen byggs ett semantiskt lager med ontologier upp, vilket möjliggör att SIA hittar rätt svar. Lösningen baseras på Semcons egenutvecklade datahanteringsplattform S4, som gör att all data i alla olika system kan kopplas samman.
 
Källa: https://semcon.com/sv/vad-vi-gor/virtuell-assistent/
 
Bild: Press Semcon