Digital klyfta bland svenska företag

Digital klyfta bland svenska företag

Den digitala klyftan bland svenska företag består. Det visar en undersökning genomförd av undersökningsföretaget Nepa som på uppdrag av Telia granskat digitaliseringsgraden hos svenska företag. Årets resultat bekräftar att. Undersökningen visar också att företagens digitala satsningar har direkt koppling till resultatet. Lågdigitala företag, främst små företag, riskerar att slås ut medan högdigitala företag ser positiva effekter på både lönsamhet, kundnöjdhet, hållbarhet och välmående medarbetare.

Av de högdigitala företag som tar tillvara på digitaliseringens möjligheter uppger 51 procent en ökad tillväxt och 49 procent uppger en ökad lönsamhet och kundnöjdhet. De lågdigitala företagens siffror för ökad tillväxt ligger bara på 29 procent och endast 31 procent uppger en ökad lönsamhet och kundnöjdhet.

Rapporten visar inga tydliga skillnader i digital mognad mellan landsbygd och storstäder, däremot sticker några branscher ut. Vad gäller högdigitala företag är det vård och omsorg samt energi- och infrastruktur som utmärker sig. Bland de lågdigitala branscherna syns fastighetsbranschen och konsumentnära tjänster som bland annat hushåll, skönhet och kemtvätt.

 

Källa: https://www.telia.se/dam/jcr:8cc0a861-e6cb-41cb-ae28-5fc8837e3cb2/Telias_Digitala_Index.pdf

 

Bild: Press Telia