Arbetsliv Hem / Boende
Publicerat: 2016-05-31

Spaning

London fortsätter att växa

London fortsätter att växa

Urbaniseringen av världen är långt ifrån över. Nu kommer nya prognoser för London-regionen som visar att den kommer att växa med ytterligare 1 miljon invånare de närmaste 10 åren. Antalet invånare närmar sig då 10 miljoner. Prognosen för hela England liknar i stor utsträckning den för Sverige, storstäderna växer på bekostnad av landsbygden.
Läs mer här: http://www.citylab.com/housing/2016/05/london-population-projections-across-united-kingdom/484451/