Digitala verktyg för donerad mat

redistribution

En tredjedel av all mat som produceras kommer aldrig att användas. Många livsmedelsföretag vill vara en del i att ta vara på mat som blivit över och se till att överskottsprodukter når människor i utsatthet. RISE och Sveriges Stadsmissioner undersöker nu möjligheten att ta fram ett digitalt registreringssystem för att förbättra spårbarheten på donerade överskottsprodukter och samtidigt mäta de sociala och miljömässiga effekterna av redistributionen.

För att redistribution av mat ska bli en naturlig del av värdekedjan krävs ett digitalt system för att säkerställa spårbarhet på produkten och underlätta kommunikationen mellan donatorerna, de organisationer som redistribuerar maten och de sociala verksamheter som tar emot den. Då kan man även mäta effekten av systemet, och det blir möjligt att kommunicera resultatet till de donerande företagen.

De registreringssystem som används i dag fungerar för att ta hand om dagens flöden av donerad mat, men i och med att ambitionen är att minska matsvinnet genom ökad redistribution finns det behov av digitalt systemstöd.

Projektet är Vinnovafinansierat och Sveriges Stadsmissioner är projektledare. Det är ett led i ett större Postkod-finansierat projekt där Sveriges Stadsmissioner jobbar med utveckling av metoder, samarbeten och finansieringsmodell för ökad redistribution av överskottslivsmedel.

Källa: https://www.ri.se/sv/press/digitala-verktyg-ska-hjalpa-donerad-mat-att-komma-till-battre-nytta