Teknik / Prylar Värderingar
Publicerat: 2023-02-28

Spaning

Drönarövervakning av Stockholm

Drönarövervakning av Stockholm

Polisen i region Stockholm har fattat beslut att kamerabevaka flertalet områden i region Stockholm genom UAS. Syftet är att minska brottsligheten och öka tryggheten på platser där det den senaste tiden har varit flera grova våldsbrott i nätverksmiljö. Polismyndigheten har bedömt att de områden som nu kan komma att kamerabevakas med UAS utgör sådana platser som är brottsutsatta eller där det av särskild anledning finns risk för angrepp på någons liv, hälsa, trygghet eller egendom. Bedömningen har gjorts utifrån bland annat de händelser med skjutningar, sprängningar eller andra grova brott som har skett i närtid i de berörda områdena. Kamerabevakning med UAS kommer också att ske i huvudsak från hög höjd för att få överblick över ett område. Detta innebär att de flesta personer som träffas av bevakningen generellt inte kommer att gå att identifiera, vilket minskar intrånget i den personliga integriteten avsevärt. UAS-operatörer kommer heller inte att kamerabevaka in i bostäder eller på andra integritetskänsliga platser.

 

Källa: https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2023/februari/uas-region-stockholm

 

Bild: Depositphotos