Privatekonomi
Publicerat: 2021-10-13

Spaning

Drygt 4 av 10 använder digitala plånböcker

Drygt 4 av 10 använder digitala plånböcker

Betalningsområdet går in i en ny mer upplevelsestyrd era. En utveckling accelererad av förändringar på grund av COVID-19 och den växande digitala efterfrågan hos användarna. Det visar World Payments Report 2021 publicerad av konsultföretaget Capgemini. Rapporten visar också att nästan 45% av konsumenterna globalt idag ofta använder mobila plånböcker för att göra betalningar (> 20 transaktioner om året) en ökning från 23% 2020. Enligt denna utveckling kommer globala icke-kontanta B2B-transaktioner att öka till nästan 200 miljarder transaktioner år 2025, från 121,5 miljarder år 2020, enligt Capgeminis uppskattningar.
Rapporten visar att då mycket av konsumtionen förväntas återhämta sig under 2021 så kommer transaktioner utan kontanter att stiga. Efter åtta år med tvåsiffrig tillväxt avtog den totala globala transaktionstillväxten utan kontanter till 7,8% år 2020 från 16,5% 2019, drivet av tvekan kring osäkra marknadsförhållanden på grund av pandemin. Globala transaktioner utan kontanter väntas dock växa till 18,6% CAGR (2020-2025 Prognos) och beräknas nå 1,8 biljoner i volym i slutet av prognosperioden.
Några viktiga slutsatser från rapporten:

  • Med ökade kundförväntningar behöver äldre betalningsinfrastruktur fasas ut
  • Allt viktigare med balans mellan innovation och säkerhet
  • Betalningsföretag måste framtidssäkra med betalningar 4.X

 
Källa: https://worldpaymentsreport.com/
 
Bild: Depositphotos