Arbetsliv Teknik / Prylar
Publicerat: 2017-05-29

Spaning

Dubai får robot-poliser

Dubai får robot-poliser

Vid en säkerhetskonferens i Dubai för en tid sedan visades det senaste tillskottet till landets polisstyrka upp, en robot-polis. Roboten är tänkt att patrullera på stadens gator. Enligt information i media kan roboten hälsa, buga sig, prata ett flertal språk, känna igen handgester på upp till 1,5 meters håll samt kommer att ha en surfplatta på bröstet som kan användas för att rapportera olika företeelser. Roboten är framtagen av polisen i Dubai med hjälp av teknik från IBMs Watson (AI) och Google.
Syftet med roboten är inte i första hand att bekämpa allvarlig brottslighet utan främst underlätta den vanliga polisens arbete med enklare sysslor, (till att börja med). Enligt uttalanden från polisen har man höga tankar om användbarheten och uppger att man planerar att ersätta en fjärdedel av dagens polisstyrka med robotar fram till 2030.
Läs mer här: http://www.khaleejtimes.com/nation/dubai/dubai-police-gets-first-robot-policeman