Värderingar
Publicerat: 2020-08-19

Spaning

Engagemanget för klimatet har stärkts under pandemin

Engagemanget för klimatet har stärkts under pandemin

Under den pågående pandemin har svenskarnas syn på klimatförändringarna som det största globala hotet fördjupats. Det visar en ny undersökning från Vattenfall, där attityder till klimatfrågan före och under pandemin har undersökts i sju europeiska länder.
Såväl före som under pandemin sågs klimatförändringarna som det enskilt största globala hotet i sex av de sju länderna – allvarligare än utmaningar såsom fattigdom, krig och epidemier. När samma fråga ställdes i juni uppfattades klimatförändringarna fortfarande som sammantaget allvarligast i sex av sju länder, då i stark konkurrens med epidemier och sjukdomar. Svenskarna utmärkte sig genom att andelen som såg klimatförändringarna som det allvarligaste hotet hade ökat mellan mätningarna.
En del av undersökningen handlar om känslor relaterade till klimatförändringarna och klimatdebatten. Här framgår bland annat att andelen svenskar som är arga på vad de ser som otillräckliga klimatåtgärder ökade från 35 till 40 procent mellan mättillfällena, medan andelen som irriterar sig på ”för stor” uppmärksamhet kring klimatfrågan minskade från 20 till 14 procent.
Vattenfalls undersökning visar även att andelen svenskar som känner oro för klimatförändringarna ökade, från drygt sex av tio före pandemin till drygt sju av tio i juni.
 
Källa: https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/samtalet-om-klimatforandringar
 
Bild: Screen shot