Hälsa / Träning Värderingar
Publicerat: 2020-02-19

Spaning

Unga hoppfulla om sin egen framtid – men inte samhällets

Unga hoppfulla om sin egen framtid – men inte samhällets

Allt fler ungdomar ser ljust på sin egen framtid – men synen på samhällets är däremot betydligt mer dyster. Det visar den årliga rapporten Ungdomsbarometern. Dessutom visar undersökningen att det politiska intresset är i nivå med intresset för att festa, och hoppet om att kunna påverka är större än någonsin.
Ungdomsbarometern, som är landets största årligt återkommande attityds- och beteendeundersökning bland unga, visar att var tredje 15–24-åring (34 %) ser på samhällets framtid som ganska eller mycket mörk – vilket kan jämföras med 21 procent för bara fem år sedan. Den egna framtiden ser emellertid betydlig mer positiv ut, nästan tre fjärdedelar av de tillfrågade (73 %) ser sin egen framtid som ljus eller ganska ljus.
Fler än varannan ung anser sig även ha ganska eller mycket stora möjligheter att påverka samhället (52 %), vilket är den högst uppmätta nivån de senaste 20 åren. De viktigaste politiska frågorna är miljö och klimat (55 %), välfärden (51 %) och ökad jämställdhet (40 %). Och det är framför allt sociala medier som generationen ser som det mest lämpliga sättet att påverka samhället (48 %) snarare än att exempelvis gå med i ett politiskt parti (42 %).
 
Läs rapporten: http://www.ungdomsbarometern.se/rapportslapp-generation-z/
 
Bild: Press Ungdomsbarometern