Etiopien 350 miljoner träd

I Etiopien har man planterat 350 miljoner träd på en dag för miljön.
Allt syftar till att möta hoten från klimatförändringarna men också att landet skall kunna dra nytta av de nya skogarna.
I början av 1900-talet så var cirka 40 % av landet täckt av träd, nu är det endast 4 % och det är detta som skall ändras på.
Målet är att nå 1 miljard planterade träd.
För att planteringen skulle klaras så deltog FN, utländska ambassadörer och en mängd frivilliga.

Foto: Mary Evans Picture