Värderingar
Publicerat: 2023-02-13

Spaning

Få tror att vi når klimatmålen

Få tror att vi når klimatmålen

Allt fler svenskar är skeptiska till att klimatmålen uppnås – både när det gäller FN:s globala temperaturmål på 1,5 procent och Sveriges mål om nettonollutsläpp till 2045. Det visar en ny klimatrapport från Novus och Kraftringen där man frågat drygt 1 000 svenskar mellan 18 och 79 år om deras inställning till klimat och energi. Rapporten visar på ökad klimatpessimism och ett minskat engagemang för att sänka sitt eget klimatavtryck. Däremot har det uppkomna energiläget gjort att svensken i gemen har ökat kunskapen om energifrågor, till exempel reduktionsplikt och grönt stål. Även kunskapen om effektbristen har ökat kraftigt.

Men även om det finns en skepsis till att Sverige idag har möjlighet att möta efterfrågan på el ”oavsett tidpunkt och geografiskt område” så är framtidsoptimismen om det svenska energisystemet relativt stark och har ökat sedan 2020. Även synen på olika kraftslag har förändrats, kanske som en följd av den debatt som förekommit under året: betydligt fler tycker att kärnkraft är en del av en hållbar utveckling. Det gäller även för kraftvärmen, vars egenskaper ju har kommit i fokus under senare tid. Ytterligare en slutsats från undersökningen är att frågan om att spara energi har hamnat betydligt högre upp på agendan: 57 procent är noga med att förbruka så lite el som möjligt, en ökning med 13 procentenheter sedan förra mätningen.

 

Källa: https://www.energi.se/artiklar/2023/februari-2023/hushallen-alltmer-pessimistiska-om-klimatmalen/

 

Bild: Depositphotos