Hem / Boende
Publicerat: 2019-10-01

Spaning

Få vill offra något för klimatsmartare boende

Få vill offra något för klimatsmartare boende

Vi blir allt mer klimatmedvetna. Men få är beredda att göra uppoffringar för att bo mer klimatsmart. Det visar SBAB:s rapport Komma Hem som bland annat beskriver hur svenska folket känner och tänker kring sitt hem.
När vi frågade svenska folket hur de lever hållbart i sin bostad hamnade sopsortering, att släcka lampor i rum man inte befinner sig i och lägre temperatur inomhus i topp. I undersökningen uppger t ex 23 procent att de använder miljömärkta elprodukter.
När SBAB frågade svenska folket om de kan tänka sig att göra något mer för att leva hållbart i sin bostad samt ge exempel på det svarade 29 procent att de kan tänka sig det. Det som främst framkom var att solceller och solpaneler är något man kan tänka sig installera för att leva mer hållbart. Samtidigt svarade hela 54 procent att de faktiskt inte vet.
I undersökningen ställdes även frågan om man kan tänka sig att betala mer, eller bo mindre, för att leva mer klimatsmart. Knappt en fjärdedel svarade att de kan tänka sig att betala mer för en bostad som är miljö-/klimatmässigt hållbar, medan tre av tio kan tänka sig att bo mindre för miljöns skull.
 
Källa: https://www.sbab.se/komma-hem-rapporten/
 
Bild: Depositphoto