Media
Publicerat: 2023-12-15

Spaning

Föräldrar allt mer skeptiska till sociala medier

Föräldrar allt mer skeptiska till sociala medier

Andelen föräldrar som tycker att myndigheter bär mycket stort informationsansvar för att skydda barn som medieanvändare har ökat kraftigt på tio år. Samtidigt uppger föräldrar i högre utsträckning att de ”ofta” samtalar med sina barn om medier än vad barnen själva svarar. Det framkommer i ”Föräldrar & medier 2023”, där föräldrar bidrar med uppfattningar om medier och sina barns medieanvändning.

Andelen föräldrar som anser att myndigheter genom information har ett mycket stort ansvar för skydd av barn och unga som medieanvändare har på ett decennium ökat med tiotals, i vissa åldersgrupper tjugotals, procentenheter. Samhällets skydd av barn anses absolut sämst när det gäller vissa internetmedier, som online-spel och sociala medier.

Föräldrar är mer skeptiska och mindre positiva gentemot sociala medier än för fem år sedan, och det finns en stor oro kring barns generella internetanvändning. Störst är oron över att barnet ska råka ut för vuxna som söker sexuell kontakt eller att barnet ska få sexuella kommentarer/förslag på internet – dock är det en betydligt mindre andel som erfarit att sådant faktiskt skett. Oron för mobbning och hot visar sig vara mer i linje med faktiska händelser.

Det egna ansvaret för att skydda barnen tar föräldrar främst genom att prata med sina barn, åtminstone från fem års ålder och uppåt. Hur mycket föräldrar och barn pratar om till exempel spel online skiljer sig dock betydligt åt, beroende på om frågan ställs till föräldrar eller till barnen själva.

 

Källa: https://www.statensmedierad.se/rapporter-och-analyser/material-rapporter-och-analyser/2023/foraldrar--medier-2023

 

Bild: Depositphotos