Arbetsliv
Publicerat: 2018-11-12

Spaning

Företagen pausar robotiseringen

Företagen pausar robotiseringen

Andelen bolag som introducerat robotics i någon större skala har enbart ökat från 3 till 4 procent det senaste året, enligt rapporten ”The robots are waiting”, från revisions- och konsultföretaget Deloitte. I motsvarande rapport för ett år sedan planerade nästan 80 procent av de tillfrågade företagen att öka investeringarna inom programvaror för robotisering. Alla tycktes vara överens om fördelarna, men samtidigt uttrycktes oro för hur det skulle påverka de enklare administrativa jobben. Årets studie vänder upp och ned både på förhoppningarna och farhågorna. De få företag som genomfört robotisering redovisar att medarbetarna behåller sina jobb och faktiskt är mer nöjda med sina arbetsuppgifter än tidigare.
 
Läs mer: https://www2.deloitte.com/se/sv/footerlinks/pressreleasespage/foretagen-pausar-robotiseringen.html?cq_ck=1541590795836#