Arbetsliv
Publicerat: 2022-04-28

Spaning

Ökade krav på flexibelt arbete

Ökade krav på flexibelt arbete

Owl Labs nya studie The State of Hybrid Work Report 2022 visar att ett flexibelt arbetsliv är viktigt för att locka talanger och behålla sina medarbetare. 40 procent av anställda i Sverige har bytt jobb de senaste 24 månaderna och av de som inte gjorde det letar nu 18 procent aktivt för nya arbeten. 43 procent uppger även att de skulle avböja ett nytt jobb om de inte erbjöd flexibla timmar, och 30 procent skulle tacka nej om arbetsgivaren inte tillhandahöll en flexibel arbetsplats. 1 av 3 skulle säga nej till ett framtida arbetstillfälle om heltidsarbete från kontoret var ett krav.
De mest tilltalande förmånerna för en blivande arbetsgivare är flexibla arbetstimmar (43 procent), flexibel arbetsplats (32 procent) 4-dagars arbetsvecka (27 procent) och obegränsad semester i den mån som är möjlig (27 procent). Enligt de svarande i studien är den ideala balansen arbetslivet tre dagar på kontoret och två dagar på distans. Dock finns det fortfarande en oro för att distansarbete kan leda till att man går miste om jobbmöjligheter och andra förmåner. 47 procent av anställda i Norden tror att favorisering uppstår på grund av hur var och var de arbetar, och 54 procent tror arbetsgivare tenderar att ha högre förtroende för personer som arbetar heltid på kontoret snarare än distans- eller hybridarbetande.
 
Källa: https://owllabs.eu/state-of-hybrid-work-nordics/se/2022
 
Bild: Depositphotos