Arbetsliv Utbildning
Publicerat: 2023-03-29

Spaning

Gen Z upplever brister i utbildningen

Gen Z upplever brister i utbildningen

De som tillhör Gen Z, mellan 18-26 år, är skeptiska till statens och utbildningsaktörernas försök att bygga en starkare framtid, enligt en studie av Dell Technologies. Även om 50% av respondenterna var villiga att acceptera kortsiktiga ekonomiska uppoffringar för att investera i långsiktiga lösningar, hade bara en tredjedel förtroende för att nuvarande statliga investeringar kommer att leda till en blomstrande digital ekonomi. Respondenterna var delade när det gällde frågan om de föredrog att arbeta på distans eller på kontor, en tredjedel som föredrog varje alternativ. Gen Z ser också en utbildnings- och kompetensklyfta, där 44% sa att skolan bara lärde dem grundläggande datorkunskaper och 37% sa att deras utbildning inte förberedde dem för sina planerade karriärer.

 

Källa: https://www.dell.com/en-us/dt/perspectives/gen-z.htm

 

Bild: Depositphotos