God effekt av träning med hälsoapp

Friskvårdsföretaget Twitch Health Capital har på uppdrag av Karolinska Institutet genomfört en studie med syftet att mäta effekterna av träning med hjälp av hälsoappar. I studien jämförde man träning med en hälsoapp med träning med PT (personlig tränare).

I studien deltog 110 personer (55 i varje grupp) i åldern 18-45 år och alla hade någon form av fysisk funktionsnedsättning. App-gruppen fick instruktionen att träna med en (kommersiellt gångbar) app samt röra på sig dagligen enligt rekommendationerna för fysisk aktivitet (150 min/vecka). PT-gruppen tränade en gång per vecka med sin PT och fick samtidigt hälsoråd kring motion och kost. De uppmanades i övrigt att röra på sig på samma sätt som app-gruppen. Studien pågick i tolv veckor.

Resultatet från studien visade att konditionen* ökade signifikant i båda grupperna. App-gruppen ökade sin kondition med 4% och PT-gruppen med 7%. Deltagarna förändrade inte sin vardagliga rörelse över studieperioden.

*mätt i VO2 max, som är den maximala volymen syre som du kan konsumera per minut per kg kroppsvikt vid maximal prestation.

Referens: En ökning med 1 ml/kg/min kan jämföras med 10 cm minskning av midjemåttet eller 10 mmHg blodtryckssänkning, enligt Daniel Berglind, PhD, Karolinska Institutet. I denna studie ökade grupperna med 1,5 respektive 2,5 ml/kg/min.

Bild: Depositphotos