Hälsa / Träning
Publicerat: 2019-08-30

Spaning

God effekt av träning med hälsoapp

God effekt av träning med hälsoapp

Friskvårdsföretaget Twitch Health Capital har på uppdrag av Karolinska Institutet genomfört en studie med syftet att mäta effekterna av träning med hjälp av hälsoappar. I studien jämförde man träning med en hälsoapp med träning med PT (personlig tränare).
I studien deltog 110 personer (55 i varje grupp) i åldern 18-45 år och alla hade någon form av fysisk funktionsnedsättning. App-gruppen fick instruktionen att träna med en (kommersiellt gångbar) app samt röra på sig dagligen enligt rekommendationerna för fysisk aktivitet (150 min/vecka). PT-gruppen tränade en gång per vecka med sin PT och fick samtidigt hälsoråd kring motion och kost. De uppmanades i övrigt att röra på sig på samma sätt som app-gruppen. Studien pågick i tolv veckor.
Resultatet från studien visade att konditionen* ökade signifikant i båda grupperna. App-gruppen ökade sin kondition med 4% och PT-gruppen med 7%. Deltagarna förändrade inte sin vardagliga rörelse över studieperioden.
*mätt i VO2 max, som är den maximala volymen syre som du kan konsumera per minut per kg kroppsvikt vid maximal prestation.
Referens: En ökning med 1 ml/kg/min kan jämföras med 10 cm minskning av midjemåttet eller 10 mmHg blodtryckssänkning, enligt Daniel Berglind, PhD, Karolinska Institutet. I denna studie ökade grupperna med 1,5 respektive 2,5 ml/kg/min.
Bild: Depositphotos